Participatie En Coaching

Heb je extra ondersteuning nodig vanuit een jobcoach om je werk goed te kunnen doen? Dan kun je in overleg met het UWV, de gemeente of in afstemming met je werkgever gebruik maken van een jobcoach.

Een jobcoach ondersteunt werknemers vanuit een langdurige ziekte of beperking op de werkplek tijdens een proefplaatsing of vanuit een betaalde baan.

Amw sociale zorg werkt samen met een team van gemotiveerde jobcoaches die jou kunnen ondersteunen bij het behouden (of vinden) van een baan.

Amw sociale zorg onderscheidt zich door snel te schakelen en daadkrachtig te handelen vanuit een natuurlijke drive met de juiste deskundigheid. Amw sociale zorg verkent, vergroot en versterkt de mogelijkheden van het individu.