Missie en Visie

Wat is onze Missie

Onze missie omvat zich door passende zorg aan te bieden waar iedereen zich goed bij voelt door aansluiten met de bejegening die gepast zijn op de eigen waarden en normen en verbinden met de huidige maatschappij

Wat is onze Visie

 • In onze visie staat centraal het besef dat culturele aspecten een belangrijke rol spelen in contact, diagnose, begeleiding, behandeling omgang van cliënten ook met een niet westerse achtergrond. Aandacht voor en kennis van de individuele cliënt, cultuur en herkomst zijn de startpunt van een verkenning van de culturele aspecten die een rol spelen bij het vinden van de optimale behandeling en bejegening.
  • Vakmanschap en kwaliteit die zich vertaald in maatwerk behandeling op individueel niveau
  • Wij behandelen onze cliënten net zo als wij zelf behandeld zou willen worden
  • Medewerkers die specialist zijn in transculturele zorgvraagstukken
  • Maatwerk is onze standaard
  • Wij zijn laagdrempelig en spreken de taal van de hulpvrager