Groepsbegeleiding

Bij groepsbegeleiding gaat het vooral om dag structurering en het voorkomen van (crisis)opname. Bij  mensen is het vaak een oplossing zodat zij zich niet meer alleen voelen.

Het is gericht op: 

  • activering;
  • beweging;
  • leren omgaan met Je Netwerk;
  • contacten;
  • een zinvolle invulling van de dag;
  • voorkomen van vereenzaming;
  • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat.
  • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger