Doelstelling


AMW Sociale Zorg biedt ondersteuning aan mensen, die hulp nodig hebben om een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te vinden. Hierbij richten wij ons in principe op iedereen in een uitkeringssituatie (WW, Wajong, WIJ, WIA).

Deelname aan een re-integratietraject is niet vrijblijvend. Een cliënt moet in staat zijn afspraken te maken. Voorwaarde is dan ook dat er rust is in de thuissituatie; problemen op het gebied van huisvesting en financiën zijn geordend en overzichtelijk. 

Doordat cliënten bij AMW Sociale Zorg vanuit een begeleidingstraject vaak ‘doorstromen’ naar een re-integratietraject is er bij cliënten vaak sprake van een grote loyaliteit naar AMW Sociale Zorgl. Dit biedt volop kansen voor een succesvol re-integratietraject.