Clienten

AMW Sociale Zorg staat voor


  • Laagdrempelig
  • Dynamiek
  • Vertrouwensbasis
  • Intensieve begeleiding
  • Praktische hulp- en dienstverlening
  • Creatieve oplossingen

Begeleiding

De begeleiding vanuit AMW Sociale Zorg is in eerste instantie gericht op het op orde brengen van de primaire leefgebieden. Kenmerkend voor het vormgeven van de begeleiding van AMW Sociale Zorg is positiviteit, vertrouwen en een gezonde nabijheid. De hulpverlener zoekt samen met de cliënt actief naar passende ondersteuning op basis van het gemeentelijke ondersteuningsplan. De hulpverlener luistert naar de wensen van de cliënt en samen wordt bekeken wat goed is. De ondersteuning is gericht op een bevordering en behoud van de zelfredzaamheid. Tevens wordt de cliënt ondersteunt bij beperkingen op het gebied van zelfregie in het dagelijks leven. Samen met de cliënt worden vaardigheden geoefend en wordt structuur en regie aangebracht in en over het eigen leven. Centraal in de hulpverlening staat het contact met de cliënt; het opbouwen van een relatie en wederzijds vertrouwen. Dit betekent dat de hulpverlener gericht is op het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen samen met de cliënt. Dit vraagt een snelle en directe manier van werken, creativiteit en soms onorthodoxe oplossingen. Cliënten komen veelal op het hoogtepunt van hun hulpvraag bij AMW Sociale Zorg binnen en hebben op dat moment behoefte aan praktische hulp. Bij de hulpverleners van AMW Sociale Zorg ligt hierin de uitdaging om de vraag achter de vraag te vinden en op een probleemoplossende wijze de eigen kracht van cliënten aan te boren. AMW Sociale Zorg helpt de praktische hulp te organiseren en bouwt tegelijkertijd vertrouwen op bij de cliënt, waar in het vervolg van het hulpverleningstraject op voortgebouwd kan worden. AMW Sociale Zorg gaat uit van een actieve, positieve benadering waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. Mochten er cliënten zijn met jonge kinderen (0-16 jr.) waarbij problemen zijn bij de opvoeding, dan kan AMW Sociale Zorg hulp bieden volgens de TRIPLE-P methode en de ouder(s) opvoedvaardigheden bijbrengen.

Nieuwe wetgeving

Vanaf 1 januari 2015 gelden er andere regels met betrekking tot het aanvragen van hulp en ondersteuning. Waarschijnlijk heb je hierover al wel iets gehoord. De overheid wil binnen de zorg meer maatwerk en meer nadruk op preventie (betekent: het voorkomen van) en eigen kracht. Bij eigen kracht kun je denken aan mensen uit jouw eigen omgeving die jou helpen en/of ondersteunen, maar ook wat je zelf allemaal zou kunnen doen zonder professionele hulp. Alle hulp- en ondersteuningsaanvragen voor begeleiding dienen door jezelf, bij de gemeente waar je woonachtig bent, te worden aangemeld bij het WMO loket. Wij kunnen je hiermee helpen door voorafgaand een gesprek met je te voeren waarbij wij een klantprofiel van je zullen opmaken. Deze informatie kan dan worden gebruikt bij je aanmelding. Een zogenaamde regisseur van de gemeente zal je aanvraag beoordelen en eventueel nog een gesprek met je aangaan. Het is van belang dat je aangeeft dat je graag hulp wilt van stichting AMW Sociale Zorg. Als de regisseur het goed vind dat je hulp of ondersteuning krijgt, dan kunnen we aan de slag. Als je meer informatie zoekt hierover kun je altijd naar de website van jouw gemeente gaan of naar de website www.samen14.nl.

Vertrouwenspersoon

Wanneer je het gevoel hebt niet met je vraag of situatie terecht te kunnen bij één van de medewerkers van AMW Sociale Zorg, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Let op dat deze vraag of situatie altijd betrekking moet hebben op een medewerker van of met de AMW Sociale Zorgzorginstelling.. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, onpartijdig en biedt een luisterend oor. Samen met de vertrouwenspersoon kun je de situatie bespreken waarbij je hulp nodig hebt en de vertrouwenspersoon zal je ondersteunen daar waar nodig.