Vastgelopen op de primaire leefgebieden?

Wij zijn in staat aan een ieder hulpverlening te bieden en hebben ruime ervaring in het
begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.


Voor wie is AMW Sociale Zorg?

Om in aanmerking te komen voor hulp en ondersteuning van AMW Sociale Zorg dien je tenminste 18 jaar of ouder te zijn, in een gemeente in Overijssel woonachtig te zijn en met problemen te kampen hebben in je dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat je een verstandelijke beperking (IQ lager dan 85) en/of psychiatrische stoornis hebt. Hierbij kun je denken aan ADHD of ADD, een vorm van autisme, een depressie, een bipolaire stoornis enz.

AMW Sociale Zorg biedt begeleiding aan personen van 18 jaar of ouder die zijn vastgelopen op de primaire leefgebieden (wonen, financiën, dagbesteding). Daarbij vullen wij deze leefgebieden aan met het sociaal netwerk. Wij zijn in staat aan een ieder hulpverlening te bieden en hebben ruime ervaring in het begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis. Veelal hebben cliënten weinig tot geen regie op hun eigen leven. Cliënten kunnen vaak niet komen tot keuzes of acties om de eigen leefsituatie te veranderen, maken verkeerde keuzes en/of overzien de gevolgen van hun eigen handelen niet. Hierdoor komen ze in de problemen. Cliënten zijn vaak niet goed in staat om de meer formele/zakelijke contacten in hun leven te onderhouden en/of afspraken daarmee na te komen. AMW Sociale Zorg helpt en ondersteunt cliënten met deze problematiek.

Doelstelling


AMW Sociale Zorg biedt ondersteuning aan mensen, die hulp nodig hebben om een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te vinden. Hierbij richten wij ons in principe op iedereen in een uitkeringssituatie (WW, Wajong, WIJ, WIA).

Missie en Visie


Onze missie omvat zich door passende zorg aan te bieden waar iedereen zich goed bij voelt door aansluiten met de bejegening die gepast zijn op de eigen waarden en normen en verbinden met de huidige maatschappij

Strategie


Wij zijn een instelling waar we nauw met elkaar samenwerken. Naast de standaard vragen die de deelnemer krijgt bij de intake wordt er ook veel werk verzet.

Ambulant Hulpverleining


Loop je vast of heb je het gevoel dat je er alleen voor staat? Onze ambulant begeleiders helpen je graag je leven weer op orde te krijgen.

Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding
Bij groepsbegeleiding gaat het vooral om dag structurering en het voorkomen van (crisis)opname. Bij mensen is het vaak een oplossing zodat zij zich niet meer alleen voelen.

Participatie en Coaching


Heb je extra ondersteuning nodig vanuit een jobcoach om je werk goed te kunnen doen? Dan kun je in overleg met het UWV, de gemeente of in afstemming met je werkgever gebruik maken van een jobcoach.

Dagbesteding


Wat is Dagbesteding?
Dagbesteding bestaat uit ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten met als doel:
Creëren en behouden van een dag structuur; Ontwikkelen en behouden van vaardigheden (fysiek, cognitief of sociaal) ...